Skip to main content

Ail Farn ac Atgyfeiriadau

Rydym yn hapus i dderbyn achosion fel ail farn*. Gofynnwn i chi drefnu i hanes meddygol blaenorol llawn eich anifail anwes gael ei anfon atom cyn mynychu apwyntiad.

Efallai y bydd adegau pan fydd ein tîm milfeddygol yn cynghori cleient i fynychu canolfan arbenigol ar gyfer apwyntiad atgyfeirio. Mae rhai cyflyrau meddygol a llawfeddygol y tu hwnt i'n harbenigedd fel milfeddygon, neu'n syml mae angen offer mwy arbenigol arnynt, ac felly efallai y bydd angen atgyfeirio. Byddwn yn helpu i drefnu’r apwyntiadau hyn ac yn anfon yr holl nodiadau perthnasol, canlyniadau profion a llythyr atgyfeirio at yr arbenigwr.*

Rydym yn ymwybodol y gallai rhai o’n cleientiaid ddymuno cael ail farn mewn practis milfeddygol arall o bryd i’w gilydd. Rydym yn hapus i anfon yr holl nodiadau clinigol perthnasol a chanlyniadau profion labordy yn uniongyrchol at y milfeddyg a gyfarwyddwyd.

*Efallai y bydd tâl ychwanegol am y gwasanaeth hwn.