Skip to main content

Gofal Diwedd Oes Anifeiliaid Anwes

Rydym yn deall bod delio â marwolaeth anifail anwes yn amser torcalonnus a gall fod yn arbennig o anodd trefnu apwyntiad ar gyfer ewthanasia. Mae gan ein tîm lawer o brofiad gyda hyn ac rydym yn aml wedi bod trwy hyn ein hunain gyda'n hanifeiliaid anwes ein hunain. Rydym yma i'ch helpu a'ch cefnogi trwy'r broses anodd hon. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu geisiadau penodol yna cysylltwch â'r feddygfa a byddwn yn hapus i drafod.

Claddu Anifeiliaid Anwes

Fel arfer caniateir claddu anifeiliaid anwes ar eich eiddo eich hun neu mewn mynwent anifeiliaid anwes. Mae yn erbyn y gyfraith claddu anifail y tu allan i'r lleoedd hyn heb ganiatâd. Os penderfynwch gladdu eich anifail anwes yn eich gardd, mae'n bwysig cloddio twll dwfn (o leiaf 1.25m), gan osgoi gwifrau a chyrsiau dŵr.

Amlosgi Anifeiliaid Anwes

We work with a Pet Crematorium and can offer both communal and individual cremation. A communal cremation refers to pets cremated collectively with no return of ashes. An individual cremation means the pet is cremated on its own and the ashes are returned with a choice of caskets and urns.  The crematorium is an independent company, however they do work closely with us to ensure your pet is carefully and respectfully put to rest. They are available for direct enquires.