Skip to main content

Gwasanaethau Cyfeirio

Rydym yn darparu gwasanaeth milfeddygol (barn gyntaf ac atgyfeirio) ar gyfer anifeiliaid Egsotig, Rhywogaethau Sŵolegol a Bywyd Gwyllt, a hefyd yn cynnig gwasanaethau atgyfeirio eraill.

  • Clinig Poen (Dr. Katie Smithers)
  • Dermatoleg (Dr. Karen Llydaweg)
  • Meddygaeth Sŵolegol (Dr. Kevin Jones)
  • Cardiology (HeartVets)
  • Offthalmoleg (yn dod yn fuan)