Skip to main content

Delweddu Diagnostig

Rydym wedi buddsoddi yn rhai o’r peiriannau delweddu diagnostig diweddaraf ar gyfer ein harfer, ac mae ein system radiograffeg ddigidol a’n peiriant uwchsain o ansawdd uchel yn ein galluogi i gynnal archwiliadau uwchsain manwl a phelydr-x yn fewnol.

Pelydr-X digidol

Mae gennym system pelydr-x digidol, gyda delweddau ar gael i ni o fewn eiliadau. Mae ein system ddigidol yn system DR (Radiograffeg Ddigidol) o’r radd flaenaf. Mae’r rhan fwyaf o bractisau’n dal i ddefnyddio CR (Casette Radiography), sy’n ei gwneud yn ofynnol i’r ddelwedd gael ei throsglwyddo i blât ac yna ei phrosesu i ffurfio delwedd ddigidol, tra bod ein system DR newydd yn syth ac yn darparu’r delweddau cliriaf sydd ar gael.

Peiriant uwchsain

Mae ein peiriant uwchsain lefel uchel yn darparu llwyfan delweddu uwch ac yn ein galluogi i ddarparu diagnosis mwy cywir a chyflym. Mae ganddo nodweddion i alluogi arddangosfa Doppler hynod sensitif i ddelweddu llif a chyfeiriad y gwaed, a nodweddion gwell i roi cyflwyniad meinwe dilys wrth sganio briwiau anarferol.