Skip to main content

HeartVets

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi, o fis Mai 2023 ymlaen, y bydd gennym Glinig Atgyfeirio Cardioleg yma yn Seren Vets, a ddarperir gan HeartVets. I holi am atgyfeirio, cysylltwch â ni neu edrychwch ar eu gwefan https://heartvets.co.uk

Dyddiadau Clinigau

Dyma’r dyddiadau clinigau disgwyliedig yn 2024:

Dydd Mercher Ionawr 3ydd

Dydd Mercher Ionawr 31ain

Dydd Mercher Chwefror 28ain

Dydd Mercher Mawrth 27ain

Dydd Mercher Ebrill 24ain