Skip to main content

Taflenni ffeithiau

Pan fydd anifail anwes yn cael diagnosis o gyflwr a bod llawer o wybodaeth i'w chynnwys, neu pan fyddwch chi eisiau gwybod mwy am afiechyd, salwch neu iechyd cyffredinol anifail anwes, rydyn ni wedi darparu rhai taflenni ffeithiau a ysgrifennwyd gan filfeddyg er hwylustod i chi.