Skip to main content

Argyfwng

Os oes gennych chi argyfwng gyda’ch anifail anwes yn ystod ein horiau agor arferol (8.30 – 18.00 dydd Llun i ddydd Gwener, 8.30 – 12.00 dydd Sadwrn)
ffoniwch ni ar 01267 614400.

Argyfwng y Tu Allan i Oriau

Ar hyn o bryd mae ein gwasanaeth y Tu Allan i Oriau yn cael ei ddarparu gan MiNightVet, a weithredir y tu allan i Ganolfan Filfeddygol Caerfyrddin. Gallwch eu ffonio ar 01267 220404 os oes gennych argyfwng pan fyddwn ar gau.

Roeddem wedi gobeithio cael ein gwasanaeth y Tu Allan i Oriau ein hunain ar y safle o’r dechrau ar gyfer ein cleientiaid, ond nid oeddem am roi pwysau ychwanegol ar ein tîm bach mor gynnar â hyn, na pheryglu lefel y gofal yr ydym am ei gynnig. Fodd bynnag, rydym yn gobeithio darparu ein gwasanaeth y Tu Allan i Oriau ein hunain yn y dyfodol, ac mae gennym y cyfleusterau yn barod ar gyfer hyn.

Os ydych chi'n poeni bod eich anifail anwes wedi bwyta rhywbeth na ddylai fod, gallwch chi edrych ar ein canllaw gwenwynau defnyddiol: