Skip to main content

Clinigau'r nyrs

Mae ein tîm nyrsio gwybodus yn cynnig amrywiaeth o glinigau ac apwyntiadau i ddarparu cymorth a chyngor ar gyfer pob cam o fywyd eich anifail anwes, gan gynnwys:

 • Rhoi meddyginiaeth neu drin parasitiaid
 • Mynegiant chwarren rhefrol
 • Clipio crafanc
 • Microsglodynnu
 • Ail frechiadau (os cafodd y brechiad cyntaf ei wneud gan un o'n milfeddygon)
 • Derbyn ar gyfer gweithrediadau a gwiriadau cyn llawdriniaeth
 • Rhyddhau a gwiriadau ar ôl llawdriniaeth
 • Rheoli clwyfau, rhwymynnau a newidiadau gwisgo
 • Profion gwaed
 • Cyngor diabetes
 • Gwiriadau a gofal deintyddol
 • Therapi laser

Clinig Pwysau

Rydym hefyd yn cynnig clinigau pwysau am ddim ar gyfer unrhyw anifeiliaid anwes yr ydych yn pryderu y gallent fod dros bwysau. Gall ein tîm o nyrsys deilwra cynllun colli pwysau i'ch anifail anwes ar gyfer cynnydd diogel a llwyddiannus. Gall pwysau gormodol gael llawer o oblygiadau iechyd hirdymor, a dyna pam ei bod mor bwysig i ni gyfrifo rhaglen gyson i gyflawni pwysau iachach. Trefnwch apwyntiad i ddechrau.

NURSE CLINICS