Skip to main content

Gweithdrefnau llawfeddygol

Rydym yn gallu cyflawni nifer o weithdrefnau llawfeddygol arferol ac anarferol yn y practis. Mae gennym ddwy theatr o’r radd flaenaf a’r cit llawfeddygol diweddaraf sydd ar gael. Mae gan ein tîm milfeddygol flynyddoedd lawer o brofiad llawfeddygol.

Gobeithiwn yn fuan allu cynnig llawdriniaeth twll clo (Laparosgopi) fel opsiwn ar gyfer rhai triniaethau.

Surgical Procedures