Skip to main content

Ein Gwerthoedd

Seren

Dewiswyd yr enw hwn oherwydd ei symbolaeth a’i ddelweddaeth, a’i gysylltiad â’r syniad o obaith, arweiniad, cymhelliant a gwybodaeth. Gobeithiwn y bydd ein Seren yn disgleirio yn ddisglair.

Rhagoriaeth

Ein nod yw cynnig rhagoriaeth ac ansawdd uchel ym mhob rhan o'n busnes, yn ein safonau gofal, cyfathrebu a gwasanaeth.

Dibynadwyedd

Rydyn ni eisiau bod yno i chi pan fyddwch chi ein hangen ni, ac i chi allu ymddiried ynom ni i ofalu am eich anifeiliaid anwes fel petawn nhw'n ein rhai ni.

Empathi

Gobeithiwn fod bob amser yn garedig, yn ofalgar ac yn dosturiol, yn ogystal â bod yn gyfeillgar ac yn hawdd siarad a thrafod a.

Anghorfforaethol

Rydym yn falch o fod yr unig bractis milfeddygol annibynnol yng Nghaerfyrddin. Credwn fod hyn yn ein galluogi i gadw cysylltiad personol a rhyddid ein penderfyniadau ein hunain er budd ein harfer, ein staff a’n cleientiaid ein hunain.

Gwerthfawrogi ein pobl

Rydyn ni’n meddwl ei bod hi’n bwysig gwerthfawrogi, cefnogi a gofalu am ein staff fel y byddan nhw, yn eu tro, yno i chi a’ch anifeiliaid anwes.

Gyfeillgar i'r amgylchedd

Rydym yn ymdrechu i fod yn ymwybodol o'r amgylchedd ac i gymryd agwedd gynaliadwy lle bynnag y bo modd.

Tîm

Rydym yn ymfalchïo yn y ffaith bod gennym dîm rhagorol a chyson, ac rydym yn cydnabod pwysigrwydd parhad gofal i’n cleifion.

Arbennig

Hoffem wneud pethau ychydig yn wahanol i'r gweddill a gobeithiwn y bydd ein cleientiaid a'n staff yn gwerthfawrogi'r ethos a'r gwerthoedd yr ydym yn anelu at eu cynnal.